1. ПРАВИЛА ЗА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИ

В допълнение към правата за възстановяване, налични съгласно приложимите закони, ако сте направили покупка директно на нашия уебсайт и опцията за връщане на парите ви е била представена по време на плащането, имате право да получите възстановяване, при условие че са изпълнени всички от следните условия .

  1. Се свързвате с нас чрез имейл [email protected] в рамките на 30 дни след първоначалната ви покупка и преди края на събитието за което се изявили участие; 

Ще прегледаме вашата претенция и ще ви уведомим (по имейл) дали претенцията ви е одобрена.

ВАЖНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Моля, имайте предвид, че само изпълнението на всички горепосочени изисквания ви позволява да получите пълно доброволно възстановяване на средства под „Гаранция за връщане на парите“. За по-голяма яснота тази „гаранция за връщане на парите“ не се прилага за следните случаи:

  1. Лични причини (не харесвате услугата, не отговаря на очакванията ви и т.н.);
  1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ

Като цяло, ако не отговаряте на условията, посочени по-горе, таксите, които сте платили, не подлежат на връщане и/или обмен, освен ако тук не е посочено друго или се изисква от приложимото законодателство.

Забележка за жителите на ЕС: Ако сте жител на ЕС, имате право да се откажете от споразумението за закупуване на цифрово съдържание без такса и без да посочвате причина в рамките на четиринадесет (14) дни от датата на сключване на това споразумение. Правото на отказ не се прилага, ако изпълнението на споразумението е започнало с вашето предварително изрично съгласие и вашето потвърждение, че по този начин губите правото си на отказ. С настоящото вие изрично се съгласявате с незабавното изпълнение на споразумението и потвърждавате, че ще загубите правото си на отказ от споразумението, след като нашите сървъри потвърдят покупката. Следователно няма да отговаряте на условията за възстановяване на сума.

Организатор:

СЪЗДАТЕЛИ НА ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЕООД

Рег. ном.: 206456475

БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, бл. 15, вх. Г, ет. 3